Prawo przedsiębiorców a kontrola działalności gospodarczej

Coraz więcej powstających firm decyduje się na choćby okazjonalna pomoc specjalizujących się w prawie gospodarczym czy cywilnym, administracyjnym i pokrewnych kancelarii prawnych. To niewątpliwie świadczy o wzroście znaczenia tychże w funkcjonowaniu firm ale wynika głównie z częstych zmian prawa, których przedsiębiorcy nie są w stanie śledzić i wykorzystywać na co dzień.

Przykładem może być kontrola. Profesjonalne usługi prawnicze gliwice zajmują się także reprezentowaniem przedsiębiorcy w przypadku działań kontrolnych. Rozdział 5 ustawy Prawo przedsiębiorców odnosi się do kontroli podmiotów wykonujących działalność gospodarczą jaka wymaga uzyskania pozwolenia. Zgodnie z ustawowymi zapisami kontrola to sprawdzenie stanu faktycznego oraz zestawienie go z odpowiednimi normami, a także sformułowanie zaleceń. Co do zasady organ kontrolujący powinien przedsiębiorcę zawiadomić o zamiarach kontroli.

Czynności kontrolujący dokonuje w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego umocowanej ( w przypadku prawnika z pewnością dokładnie będzie się przyglądał czynnościom). Maksymalnie kontrola może trwać, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w jednym roku kalendarzowym, 12 dni roboczych w odniesieniu do mikro przedsiębiorcy, 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorstw, średnie przedsiębiorstwa mogą być kontrolowane w roku nie dłużej niż 24 dni robocze a pozostali – 48 dni. Ten zapis niestety ma charakter fikcyjny.

Jeśli przedsiębiorca zauważy, że kontrola nie przebiega zgodnie z prawem może wnieść, w ciągu 3 dni od wszczęcia kontroli, sprzeciw. Tym zajmie się prawnik, bo usługi prawnicze także tego typu działania w ramach współpracy zapewniają.

Post Author: copyesc