Organizatorzy

Patronat honorowy


Patron HonorowyAlicja Klenczon – Fundacja im. Krzysztofa Klenczona

Patron FestiwaluMinister Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

Organizatorzy Festiwalu


Partnerzy Festiwalu