Organizatorzy

Patronat honorowy


Patron HonorowyAlicja Klenczon – FUNDACJA IM. KRZYSZTOFA KLENCZONA

Patron FestiwaluMinister Henryk Kowalczyk – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU STAŁEGO RADY MINISTRÓW

Organizatorzy Festiwalu


Partnerzy Festiwalu