Skład Jury

  • Alicja Klenczon – Przewodnicząca Jury
  • Maciej Cybulski
  • Sylwia Barycka
  • Ryszard Poznakowski
  • Tomasz Jaśkiewicz
  • Paweł Sztompke
  • Marek Różycki
  • Sylwia Słojkowska-Affelska
  • Marek Gaszyński