Logopedia a zajęcia z dziećmi

Obecna i bardzo nowoczesna terapia logopedyczna uwzględnia bowiem aż całą osobowość dziecka z upośledzeniem mowy. Albowiem ten proces terapii logopedycznej obejmuje całokształt pewnych zasad organizacyjnych, treści, metod czy też form. U dzieci cierpiących umysłowo występują dokładnie te same wady mowy co u dzieci z normą intelektualną jednakże złożoność tych zaburzeń mowy u dzieci upośledzonych umysłowo sprawia, iż ta terapia jest bardzo trudna, żmudna i długa. W czasie tych zajęć lekarz posługuje się różnymi metodami, zasadami i formami zajęć z dziećmi.

One są dostosowane do potrzeb oraz możliwości każdego z dzieci czy warunków jego życia. Na tych lekcjach stosowane są przeróżne zabawy, największą atrakcją jest bowiem praca z komputerem i zajęcia z muzykoterapii. Wyniki tej właśnie terapii muzyką są w stanie zaprzeczyć najbardziej pesymistyczne czy stereotypowe wyobrażenia o ludziach niepełnosprawnych intelektualnie, nawet tych w najgłębszym stopniu upośledzenia umysłowego. Ta muzyka może stać się więc jednym z ważniejszych bodźców stymulujących pewien rozwój dziecka chorego umysłowo. Duże znaczenie muzyki ma dla stymulowania dziecka upośledzonego umysłowo nie sposób więc tego przecenić.

Ta ciągła styczność z innymi ludźmi sprawia, że niezbędną cechą jest nawiązywanie kontaktu z innymi osobami. Bowiem staje się to nieocenione zazwyczaj w kontaktach z dzieciakami, które są zawstydzone swoją wadą i często trudno namówić je do wspólnej współpracy. Lekarz musi także potrafić przekonać, że żmudna praca, jaką chory pacjent musi wykonywać także poza zajęciami ma szczególny sens. Dodatkowo logopeda powinien być bardzo odporny emocjonalnie, a także przejawiać chęć pomocy innym oraz mieć w sobie empatię. Człowiek który chce leczyć u innych wady mowy musi wypowiadać się bezbłędnie i żadnych problemów.

Kluczowo ważny jest też niezmiernie dobry słuch, który pozwala wychwytywać różne wady i zaburzenia w mowie pacjentów. Ponadto nie ma bowiem wymagań dotyczących stanu jego zdrowia. Ten zawód mogą uprawiać też osoby niepełnosprawne, chociaż nie poleca im się pracy z bardzo małymi dziećmi ze względu na ich znaczną ruchliwość. Bardzo podobnie jak w przypadku zupełnie innych zawodów, gdzie bardzo nadmiernie eksploatuje się bowiem struny głosowe, istnieje też zwiększone prawdopodobieństwo ryzyka zapadnięcia na przewlekłe choroby narządu głosu.

Post Author: mko