Kontakt


Biuro Festiwalu
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
Pl. Teatralny 4,
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 84 21;
mail: mckis.p@onet.pl
www.pultuskfestiwal.pl


Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek 41,
06-100 Pułtusk (pok. 32)
tel. (+48 23) 692 83 07,
fax. (+48 23) 692 42 96


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. centrali: +48 22 556 90 00
fax: +48 22 556 90 43
www.wspolnotapolska.org.pl
e-mail: swp@swp.org.pl

Jeśli masz pytania, wyślij nam wiadomość: