Jakie elementy muszą zawierać akty notarialne?

Akty notarialne mają na celu potwierdzenie, że konkretne czynności prawne doszły do skutku, a także nadają im moc prawną. Jakie elementy powinny znaleźć się w aktach notarialnych?

Gdy chcemy potwierdzić, że doszło do określonych czynności, w określonych w prawie przypadkach musimy wykorzystać do tego celu akty notarialne.

Aktami notarialnymi nazywa się dokumenty urzędowe, które są potwierdzeniem dokonania konkretnych czynności prawnych. Takie dokumenty sporządza się wtedy, gdy wymagają tego przepisy, ale także można spisać je na żądanie stron.

Uprawnienia do przygotowania aktu notarialnego posiada notariusz, dlatego w celu uzyskania takiego dokumentu musimy udać się do kancelarii notarialnej.

Akt notarialny może przygotować dla nas także kancelaria notarialna w Łodzi Maciej Krakowiński oraz Magdalena Krakowinska.

Akty notarialne – niezbędne elementy

Żeby akt notarialny spełnił swoją rolę, musi on nie tylko być zawarty u notariusza, ale również musi zawierać odpowiednie elementy. Wśród nich znajdują się:

  • data sporządzenia aktu, czyli dzień, miesiąc i rok, gdy pojawia się takie żądanie strony albo potrzeba, w akcie notarialnym można zawrzeć także godzinę i minutę rozpoczęcia jego przygotowania oraz podpisania
  • miejsce przygotowania aktu notarialnego
  • dane notariusza, a dokładnie imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza
  • dane osób obecnych przy przygotowaniu aktu, a dokładnie ich imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwa oraz siedziba osób prawnych albo pozostałych podmiotów, dane osób działających w imieniu osób prawnych, dane przedstawicieli lub pełnomocników oraz pozostałych osób, które są obecne przy przygotowywaniu aktu notarialnego
  • oświadczenia stron – można powołać się także na okazane przy akcie dokumenty
  • stwierdzenie okoliczności, które pojawiły się spisywaniu aktu, gdy żądają tego strony
  • stwierdzenie, że akt notarialny został odczytany przez notariusz, przyjęty i podpisany
  • podpisy osób, które wzięły udział w akcie, a także pozostałych osób obecnych przy jego sporządzaniu
  • sygnatura notariusza

Dokładne informacje o tym, jakie elementy muszą posiadać akty notarialne, można znaleźć w przepisach prawa, a dokładnie w Prawie o notariacie, z którego korzystają notariusze. W przepisach tych można także znaleźć inne informacje związane z trybem przygotowywania oraz postępowania z aktami notarialnymi.

Przed sygnowaniem aktu notarialnego notariusz musi przeczytać go na głos. Powinien też upewnić się, że osoby, których akt dotyczy, rozumieją jego treść, a także akt ten jest zgodny z ich wolą.

Oryginał aktu notarialnego jest przechowywany u notariusza. Strony oraz inne osoby mogą otrzymać wypisy aktu notarialnego, które posiadają moc prawną taką samą, jak oryginał. Na wypisie notariusz umieszcza także swoją pieczęć.

Gdy musimy przygotować akty notarialne ceny tego typu czynności notarialnych zależne są od wartości, na przykład wartości nieruchomości. Kwestie cen reguluje taksa notarialna.

Akty notarialne – wybierz najlepszą kancelarię w Łodzi

Musisz zlecić przygotowanie aktu notarialnego, na przykład przy sprzedaży nieruchomości? Takie usługi oferuje każda kancelaria notarialna. Można skorzystać z nich również w Łodzi, gdzie działa wiele renomowanych notariuszy.

Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej słów typu „notariusz Łódź” możemy natychmiast sprawdzić oferty w danej lokalizacji, na przykład w Łodzi.

Post Author: user