Logopedia a zajęcia z dziećmi

Obecna i bardzo nowoczesna terapia logopedyczna uwzględnia bowiem aż całą osobowość dziecka z upośledzeniem mowy. Albowiem ten proces terapii logopedycznej obejmuje całokształt pewnych zasad organizacyjnych, treści, metod czy też form. U dzieci cierpiących umysłowo występują dokładnie te same wady mowy co u dzieci z normą intelektualną jednakże złożoność tych zaburzeń mowy u dzieci upośledzonych umysłowo […]

Kara śmierci

Kara śmierci jest określana jako jedna z najdawniejszych kar. Była ona ściśle związana z odwiecznym prawem całościowego odwetu, a w szczególności z wiarą w ściśle odstraszającą moc takiej kary. Ciekawostką jest, że powstała ona nawet wcześniej niż znane nam prawo. Wskazuje się, że pierwsze kary śmierci były dostępne w formie samosądów. Kara śmierci w okresie […]