Start

Konkurs Festiwalowy im. Krzysztofa Klenczona w ramach

PATRONAT HONOROWY

ALICJA KLENCZON
Fundacja im. Krzysztofa Klenczona

HENRYK KOWALCZYK
Minister Środowiska

Organizatorzy

Patronat honorowy


Patron HonorowyAlicja Klenczon – Fundacja im. Krzysztofa Klenczona

Patron FestiwaluMinister Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

Organizatorzy Festiwalu


Partnerzy Festiwalu

Patroni Medialni