Start

Eliminacje do VI Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona odbędą się
25 maja 2018 r.
Osoby, które dostaną się do finału zostaną poinformowane telefonicznie
oraz mailowo w dniu 28 maja.

Konkurs Festiwalowy im. Krzysztofa Klenczona w ramach

PATRONAT HONOROWY

ALICJA KLENCZON
Fundacja im. Krzysztofa Klenczona

HENRYK KOWALCZYK
Minister Środowiska

Organizatorzy

Patronat honorowy


Patron HonorowyAlicja Klenczon – Fundacja im. Krzysztofa Klenczona


Patron FestiwaluMinister Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

Organizatorzy Festiwalu

Partnerzy Festiwalu 

Patroni Medialni